Når konflikter spænder ben

Nurse the groove between you

Tryghed imellem jer er afgørende for at I svinger i samarbejdet. I skal vide hvor I har hinanden. I skal svinge sammen og ikke bare solo.

Konflikter må ikke spænde ben
Konflikter vil præge alle seriøse grupper. Konflikterne viser at vi har noget på spil. At vi har idéer og viljer. Styrker og svagheder. Konflikt indeholder derfor også en masse energi, der kan bruges konstruktivt hvis vi undersøger det der ligger bag.

Men som regel er vi ikke så overskudsagtige og bevidste omkring konflikter, og slet ikke når vi står midt i dem. Vi ønsker dem bare løst. Men forholder vi os ikke bevidst og konstruktivt undersøgende til dem – og vel at mærke ved hvordan – bliver de som regel destruktive. Og suger energi ud af samarbejdet.

Konfliktskyheden optrapper
I en gruppe er alle medskabere af en dårlig stemning – også ved at undvige at tage en konflikt. Ved at undgå et emne eller en person. Konfliktskyhed kan være den største konfliktoptrapper.

Derfor er det vigtigt at I får en fælles forståelse og et fælles sprog omkring de konflikter I uundgåeligt møder i gruppen.

Når gruppen lider
Når der opstår konflikt imellem jer, viser det sig i dårlig kommunikation, misforståelser, fejlfortolkninger, overfortolkninger. Uenigheder bliver til personlige konflikter. De kan føles som et stød i jeres grundvold. Er gruppen i opløsning? Skal én ud? Skal jeg forlade gruppen? Skal jeg danne en ny gruppe?

Tankerne kører rundt. Der snakkes. Der søges årsager og løsninger. Men tit ikke på en hensigtsmæssig måde. Når vi er i konflikt, er vi følelsesmæssigt i det røde felt eller bliver passive og indestængte. Når vi styres af følelser er vi ikke herre i eget hus. Og vi tænker ikke klart.

Transformator
Når tingene er gået i hårdknude er det en stor fordel med hjælp fra en neutral person udefra. Vælger I som gruppe at bruge en konfliktmægler, bliver de svære situationer en øjenåbner og transformator for ny forståelse af hinanden og af problematikken. Og dermed for et dybere fællesskab.

Læs mere under Hvad får I ud af konfliktmægling

Læs mere om konfliktmægling og kontakt konfliktmægler i København her

Reklamer
%d bloggers like this: